X

课程详情

经典胎教课程

基本信息

课程分类全脑开发

培养能力探索能力,语言能力

适合年龄0-0月

课程介绍

课程介绍:


经过良好胎教出生宝宝的6大特征:

1、心情安稳,经常温和微笑;

2、没有忧伤胎内记忆引起的夜哭现象;

3、没有陌生感,喜欢社交;

4、语言发育早,知识吸收能力强;

5、身体素质好;

6、右脑发达,拥有优秀的记忆能力。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

经典胎教课程

到店询价

规格

爱早教将会通过4008101328为您免费转接到机构

微信扫一扫
查看手机版